De ouderraad (OR) is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De OR heeft een ondersteunende taak bij het organiseren en begeleiden van allerlei schoolactiviteiten en evenementen. Dit kan hulp zijn bij het organiseren van bijvoorbeeld het Ramadanfeest en Offerfeest op school. Overleg en organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met het team en de directie.

De OR wordt gekozen voor 2 jaar en vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Voor meer informatie over de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voorts kunt u het OR-reglement raadplegen, welke op school ter inzage ligt.

Laatste Nieuws

Start Kinderboekenweek 2020
Week Tegen Pesten
Schoolproject Ethiopë

Over Ababil

Lees meer →