S.O.S. YEMEN

In Yemen worden miljoenen mensen acuut bedreigd  door hongersnood. Dit is wereldwijd de ergste hongersnood in 100 jaar. De voedselprijzen zijn zo hoog geworden, dat een gemiddeld gezin zich dit niet meer kan veroorloven. Naar schatting gaan 3 op de 5  mensen in Yemen elke avond naar bed met een lege maag. Hierdoor zijn bijna 2 miljoen kinderen acuut ondervoed, waarvan 400.000 levensbedreigend: elke dag sterven 100 kinderen van de honger.  

Als school voelen wij ons verplicht om hier iets aan te doen. Naast onze du'a hebben zij ons hulp hard nodig.  Om deze reden zijn wij een actie gestart om de mensen in Yemen te helpen genaamd 'Project Yemen'. Gedurende twee weken zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Yemen. Wij willen de leerlingen bewust maken van het leed die de mensen in Yemen moeten doorstaan en gezamenlijk ons hard maken voor het helpen van een medemens.  

Wij zullen geld inzamelen aan de hand van de volgende activiteiten:

Statiegeldflessen verzamelen

Lege flessen kunt u afgeven bij de groepsleerkracht.  

Geld inzamelen met een lijst

Elke leerling krijgt een lijst mee. Met deze lijst kunnen ze geld ophalen in hun omgeving. Hierin dient het bedrag en de naam van de donateur vermeld te worden. Het opgehaalde bedrag moet uiterlijk op woensdag 28 november a.s. ingeleverd worden bij de leerkracht.

Sadaqa potje in de klas

Indien u een donatie wilt doen, dan kunt u dat in het potje doen. Moge Allah u hiervoor belonen.

Pizzaverkoop

Vóór 16 november dienen de leerlingen aan de leerkracht door te geven hoeveel pizza’s zij willen aanschaffen.  

Een pizza kost 1 euro. Per kind kunnen er maximaal 3 pizza’s besteld worden. Maandag 19 november (groepen 1, 2, 3 en 4) en dinsdag 20 november (groepen 5, 6, 7 en zullen de bestelde pizza’s uitgedeeld worden. Indien uw kind een pizza heeft besteld, is het niet noodzakelijk om die dag eten mee te geven.  

Tentoonstelling en verkoop canvasdoeken

De leerlingen zullen in de klas een schilderij maken  

in het teken van Yemen. Deze schilderijen zullen worden gepresenteerd en verkocht. De schilderijen van de groepen 1 en 2 worden op donderdag 15 november a.s. verkocht. Voor de groepen 3, 4 en 5 worden in de  aula op vrijdag 16 november a.s. van 08:30 tot 09:00 gepresenteerd. De schilderijen van de groepen 6, 7 en  8 worden op vrijdag 16 november a.s. van 11:30 tot 12:00 uur gepresenteerd .  

U bent van harte welkom om de tentoonstelling bij te wonen en de werkjes van uw kind(eren) te bewonderen.  

We willen u alvast bedanken voor uw medewerking en inzet.  

Geschreven door:
Nora
IB'er