Afsluiting project S.O.S Yemen

Yemen, de plek waar miljoenen mensen acuut bedreigd worden door hongersnood. Het is u vast niet ontgaan, want de afgelopen weken stond Yemen centraal. Wij, basisschool Ababil, hebben de handen ineen geslagen. Een positieve verandering tot stand brengen, lukt alleen als we dit samen doen! Wij zijn één ummah. Als de vinger pijn voelt, dan voelt het hele lichaam de pijn. Het is onze plicht om de pijn, de verantwoordelijkheden, de lasten en de behoeften van onze medebroeders en zusters te delen.


De afgelopen periode hebben we ontzettend goed bewezen dat wij echt één ummah zijn, alhamdoulillah! Wij kijken terug op een bijzondere tijd, waarin collega’s, leerlingen en ouders actief bezig zijn geweest om geld op te halen en zo een bijdrage te leveren aan de nood in Yemen. Leerlingen hebben op canvasdoeken geschilderd en hebben deze verkocht, zijn langs de deuren gegaan en hebben heerlijke pizza’s mogen kopen. De opbrengst is allemaal voor Yemen! De inzamelingsactie heeft, al hamdoulillah, een onvoorstelbaar mooi bedrag opgeleverd. Uiteraard is de intentie het belangrijkst en hechten wij veel waarde aan het bewust maken van de leerlingen.  

Het empathisch vermogen wordt op deze manier ontwikkeld en de leerlingen leren hierdoor alle gunsten van Allah swt nog meer te waarderen. Bovendien moeten wij ons realiseren dat het leven tijdelijk is en dat we zo veel mogelijk goede daden dienen te verrichten. Met dit project hopen wij dat Allah tevreden met ons zal zijn.


De afsluiting was overweldigend. We hebben de inzamelingsactie dan ook afgesloten zoals we deze doorlopen hebben: samen! Wij hebben het mooie bedrag van maar liefst €59.251,04 ingezameld! Dit bedrag zal In Shaa Alah in samenwerking met IHH Holland besteed worden aan de behoeftigen in Yemen. Tevens zullen er vier waterputten gebouwd worden. Het bouwen van putten valt onder Sadaqah Jariyah. Moge Allah (swt) ons allen belonen voor onze bijdrage en moge Allah (swt) het vergemakkelijken voor de broeders en zusters in Yemen en hen bijstaan.


De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:
“Wanneer een persoon sterft, zijn zijn daden tot een einde gekomen,
met uitzondering van drie dingen: de doorlopende
liefdadigheid (Sadaqah Jariyah), kennis waarvan wordt

geprofiteerd en een rechtschapen kind dat voor hem bidt.”
(Muslim, Tirmidhi)


Geschreven door:
Nora
IB'er