Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

Onderwerp
Passend onderwijs en BRON

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. In deze e-mail wijzen we u op een aantal informatiebronnen die u kunt raadplegen voor meer informatie over passend onderwijs en de uitwisseling met BRON. Verder informeren we u over het belang van het juist registreren van de ambulant begeleide leerlingen in verband met het vervallen van de leerlinggebonden financiering per 1 augustus 2014, de start van passend onderwijs.

Handboek passend onderwijs 
Nieuw op onze website is Handboek passend onderwijs. Dit handboek is voor WEC- en WPO-scholen. In het handboek leest u welke gegevens u voor en na de start van passend onderwijs moet uitwisselen met BRON. U leest de verschillende situaties die u tegen kunt komen bij het inschrijven van leerlingen op uw school of instelling. Hierbij staat ook beschreven wat u per situatie moet uitwisselen met BRON. Al deze situaties kunt u ook teruglezen in de volgende e-zine specials.

Abonneren op het e-zine po 
DUO informeert u regelmatig over veranderingen in de registratie van leerlinggegevens in BRON die de wet met zich meebrengt. Dit doen we onder andere door speciale uitgaven van het e-zine po. In februari zijn de eerste e-zine specials verschenen. Ze zijn terug te lezen op onze website. Ontvangt u het e-zine po nog niet in uw mailbox en wilt u dit wel? Abonneer u dan op het e-zine. U ontvangt dan ook automatisch de specials over passend onderwijs die wij versturen. Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden.

Beëindiging leerlinggebonden financiering 
Per 1 augustus 2014 vervalt het recht op leerlinggebonden financiering (lgf). Vanaf die datum kunnen WPO-scholen en scholen voor voortgezet onderwijs geen aanvragen voor lgf meer indienen. Om voor bekostiging in aanmerking te komen, moeten de gegevens van leerlingen met lgf uiterlijk op 31 juli 2014 correct in BRON opgenomen zijn. We adviseren u om deze gegevens ruim voor die datum met BRON uit te wisselen. Op die manier weet u op tijd of u voor alle lgf-leerlingen bekostiging ontvangt. U kunt dit controleren aan de hand van beschikkingen die DUO maandelijks verstuurt bij wijzigingen in de gegevens. Als er leerlingen ontbreken, kunt u, waar nodig, de gegevens van de leerling(en) aanpassen in uw leerlingenadministratiesysteem en opnieuw uitwisselen met BRON.

Omdat de lgf stopt, kunt u gegevens over ambulante begeleiding vanaf 1 augustus 2014 niet meer uitwisselen met BRON. Het is belangrijk dat u de gegevens over de ambulante begeleiding over de periode voor 1 augustus 2014 niet verwijdert uit BRON.

Samenwerking met de softwareleveranciers 
De wijzigingen die de wet met zich meebrengt, vragen om een aanpassing van uw leerlingenadministratiesysteem (LAS). Om ervoor te zorgen dat uw LAS op tijd klaar is voor passend onderwijs, werkt DUO samen met de verschillende softwareleveranciers. Uw softwareleverancier informeert u ook zelf over alle wijzigingen in het pakket voor passend onderwijs via de gebruikelijke informatiekanalen.

Tot slot willen we u nog wijzen op de informatie over passend onderwijs in onze kennisbank. Hier vindt u vragen en antwoorden over BRON en passend onderwijs. Deze blijven wij voortdurend aanvullen.

Met vriendelijke groet,

Helpdesk BRON

www.duo.nl

 


 

 

Informatie Belastingen & Verkiezingen IBS Ababil

Door Jeffrey Davidsz, tekst H. Yasar IBS Ababil, 11-02-2014

Op donderdag 27 februari 2014 staat van 18.45 tot 20.30 uur een voorlichtingsavond gepland omtrent de ‘’Belastingaangifte 2013’’ en de ‘’Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s.’’ op IBS Ababil, Piersonsstraat 33 in Schiedam. IBS Ababil wil u van harte uitnodigen om deze voorlichtingsavond bij te wonen.

 

Informatie Belastingen & Verkiezingen IBS Ababil

11 februari 2014

Door Jeffrey Davidsz, tekst H. Yasar IBS Ababil, 11-02-2014

Op donderdag 27 februari 2014 staat van 18.45 tot 20.30 uur een voorlichtingsavond gepland omtrent de ‘’Belastingaangifte 2013’’ en de ‘’Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s.’’ op IBS Ababil, Piersonsstraat 33 in Schiedam. IBS Ababil wil u van harte uitnodigen om deze voorlichtingsavond bij te wonen.

Beste wijkbewoners,

Hierbij willen wij u te kennen geven dat er op donderdag 27 februari ’14 van 18.45 tot 20.30 uur een voorlichtingsavond omtrent de ‘’Belastingaangifte 2013’’ en de ‘’Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s.’’ staat gepland op IBS Ababil (Piersonsstraat 33 te Schiedam) en willen u derhalve van harte uitnodigen deze voorlichtingsavond onder het genot van een lekker kopje koffie bij te wonen.

Onze gastspreker dhr. Ates (belastingadviseur en tevens gemeenteraadslid) zal u dan voorzien van zeer bruikbare tips en adviezen omtrent de ‘’Belastingaangifte 2013’’ , zoals: Welke aftrekposten kan ik opvoeren? Welke giften zijn aftrekbaar? Hoe staat het met de algemene heffingskorting? Etc.

Tevens krijgt u waardevolle informatie omtrent het nut en noodzaak van stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn op woensdag 19 maart a.s. de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan invloed uitoefenen op de lokale politiek van de komende vier jaar. De gemeenteraad beslist immers over belangrijke zaken als woonruimte, verkeer en milieu. Maar bijvoorbeeld ook over onderwijs en gezondheidszorg, kinderopvang, sport en cultuur. U merkt het misschien niet altijd direct, maar iedereen heeft vrijwel dagelijks te maken met de gevolgen van gemeentelijk beleid. Een goede reden dus om bij de verkiezingen uw stem te laten horen!

Uiteraard wordt u ook volop in de gelegenheid gesteld om uw persoonlijke vragen omtrent uw aangifte of omtrent de komende gemeenteraadsverkiezingen te stellen!

Voor deelname dient u zich echter wel op te geven door een mailtje te sturen naar: hyasar@sic-schiedam.nl onder vermelding van uw voornaam, achternaam en deelname voorlichtingsavond !

Vanaf 18.45 uur staat de lekkere koffie al voor u klaar op IBS ABABIL!

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op donderdag 27 februari ’14!

Met vriendelijke Groet,

H. Yasar


 

 

Met digiDUIF wordt communiceren simpel! Organisaties kunnen op eenvoudige wijze zoveel, zo vaak en op elk gewenst moment berichten naar ouders sturen en ze van alle gewenste informatievoorzien.

Werken met digiDUIF zorgt voor gegarandeerde aankomst bij ouders, levert directies en medewerkers kostbare tijdwinst op en bespaart geld op traditionele (papieren) middelen zonder investeringen in dure oplossingen en langdurige trainingen!


Snel en betrouwbaar communiceren met digiDUIF!

Met digiDUIF wordt communiceren simpel! Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties kunnen op eenvoudige wijze zoveel, zo vaak en op elk gewenst moment berichten naar ouders sturen en ze van alle gewenste informatie voorzien.

Werken met digiDUIF betekent:

 • 100% gegarandeerde aankomst van informatie
 • 100% (nagenoeg) deelname door ouders
 • 100% aansluiting op ieder type administratie

digiDUIF: Plus Partner in primair onderwijs

Naast een betrouwbare partner op gebied van communicatie is digiDUIF ook partner in het primair onderwijs waar het gaat om ouderbetrokkenheid. Ouders hebben, op aangeven van de school, de mogelijkheid om de leerontwikkeling van hun kinderen online te volgen. Het vergroot de betrokkenheid van ouders en zo krijgen zij nog meer een rol als educatief partner. Uiteindelijk helpt dat de leerprestaties van de kinderen te verbeteren en neemt de oudertevredenheid toe.

Naast een betrouwbare partner op gebied van communicatie is digiDUIF ook partner in het primair onderwijs waar het gaat om ouderbetrokkenheid. Ouders hebben, op aangeven van de school, de mogelijkheid om de leerontwikkeling van hun kinderen online te volgen. Het vergroot de betrokkenheid van ouders en zo krijgen zij nog meer een rol als educatief partner. Uiteindelijk helpt dat de leerprestaties van de kinderen te verbeteren en neemt de oudertevredenheid toe.


digiDUIF mag werken voor:

 • ruim 350 organisaties verspreid over heel Nederlandmeer dan 8.000 directeuren, leerkrachten, groepsbegeleiders en andere professionals
  • kinderopvang
  • basisscholen
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs
 • meer dan 95.000 dagelijkse ouders/verzorgers

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU