Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN

 

Huishoudelijk Reglement Oudercomissie

 


 

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij de school begint thuis door:

  1. Belangstelling te tonen voor de schoolervaringen van het kind
  2. Een stimulerende houding aan te nemen
  3. Allerlei mogelijkheden om contact met de school te hebben via:

bezoeken op school; de groepsleerkracht; de Nieuwsbrief; het bezoeken van openbare  

vergaderingen van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad; hulp bij excursies,  

creamiddagen en overblijf; hulp bij feesten, uitleen bij bibliotheek, sportdag enzovoort.

4.  Lid worden van de oudercommissie en de Medezeggenschapsraad

Ababil beschikt alhamdoellillah over een ouderkamer. Cursussen en activiteiten worden voornamelijk georganiseerd vanuit de ouderkamer. Hier vandaan worden contacten onderhouden met de verschillende groepen en bijeenkomsten georganiseerd.

Brengt u uw kind zelf? Drink dan eens een kopje koffie in de ouderkamer en vraag naar de mogelijkheden. De ouders kunnen zelf ideeën inbrengen, maar ook gebruik maken van de cursussen. Het komende schooljaar worden er namelijk weer cursussen ter ondersteuning van het schoolgebeuren georganiseerd n.l: Overblijven, Opvoeden en Zo, Assertiviteit, Computer, EHBO en kookcursussen. Ook kunnen moeders deel nemen aan de cursussen Arabisch en Nederlands, naai- en taartcursussen en hoofddoekstijlen. Er wordt ook crea- activiteiten voor ouders georganiseerd.  

Verder wordt er 5 keer per jaar een koffieochtend op de vrijdagochtend georganiseerd in de gemeenschapsruimte van de school, waar voorlichting gegeven wordt over allerlei maatschappelijke zaken. U ontvangt een formulier, waarop u kunt aangeven of en op welke manieren u actief wil zijn in en voor de school.


De oudercommissie/medezeggenschapsraad

Er zijn 2 organen waarin de ouders zitting hebben:

De oudercommissie: deze bestaat uit ouders.

De medezeggenschapsraad: hierin hebben ouders en leerkrachten zitting.


Onze Oudercommissie (OC)

Ababil heeft een zeer actieve oudercommissie. De leden van de oudercommissie worden jaarlijks bekend gemaakt. Wanneer er vacatures zijn, wordt u via de OC geïnformeerd. De leden van de oudercommissie komen 6 keer per jaar bij elkaar. De OC is er om signalen vanuit de ouders neer te leggen bij de school en om mee te denken bij vraagstukken die de school aangaan. De OC heeft regelmatig overleg met de directeur.


De OC biedt onder andere jaarlijks hulp bij:

1. Het organiseren van feesten                

2. Het verzorgen van de cadeautjes                   

3. Het inzetten van hulpouders              

4. Schoolreisjes/ excursies                                  

5. Sportactiviteiten

6. Afscheidsavond groep 8


Leden Oudercommissie

Mw. Duygu Duygulu Voorzitter
Mw. Alime Aksu Penningmeester
Mw. Dönüs Kücükünal Notulist
Mw. Melek Yilmaz  Secretaris
Mw. Meryem Aktalan Lid
Mw. Selda San Lid
Mw. Güllü Demir Lid
   
   

 

 

 

 

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU