Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN
Hadith
“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Hurayrah en staan vermeld in Sahih Bukharie en Muslim.

Op gezag van Aboe Dharr Al-Ghifari (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) is er onder de uitspraken een die hij van zijn Heer (de Verheerlijkte) heeft gehoord, Hij zei: "O Mijn dienaren, Ik heb Mijzelf verboden te onderdrukken en Ik heb het jullie verboden, onderdruk elkander niet. O Mijn dienaren, jullie dwalen allen, behalve diegene die Ik geleid heb, zoek daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren jullie hebben allen honger, behalve degene die Ik gevoed heb, zoek daarom Mijn voedsel en Ik zal jullie voeden. O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt behalve degene, die Ik gekleed heb, zoek daarom Mijn kleding en Ik zal jullie kleden. O Mijn dienaren, jullie zondigen bij nacht en bij dag, en Ik vergeef alle zonden, zoek daarom Mijn vergiffenis en Ik zal jullie vergeven. O Mijn dienaren, jullie kunnen Mij niet kwetsen, want Ik ben onkwetsbaar en jullie kunnen Mijn gunsten niet van Me afnemen, en jullie kunnen Mij niet begunstigen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo vroom waren als het vroomste hart van welke man van jullie dan ook, dan zou dit Mijn koninkrijk met niets vermeerderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, zo verdorven waren als het meest verdorven hart van welke man van jullie dan ook, het zal Mijn koninkrijk met niets verminderen. O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee verminderd als hij daar in wordt in gestoken. O Mijn dienaren, het zijn uw daden waarvoor Ik jullie verantwoordelijk stel en jullie vergoed, laat daarom degene, die het goede vindt, Allah prijzen. En laat degene, die iets anders vindt, niemand anders dan zichzelf verwijten". Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)

De Boodschapper van Allah ​v.z.m.h.​ heeft gezegd: "En een glimlach schenken aan je broeder/zuster is een sadaqa, mensen aansporen tot het goede en afraden van het slechte is een sadaqa en het wijzen van de goede weg aan een verdwaalde is een sadaqa" [1]. [1] Tirmidzi

De Profeet (v.z.m.h.) zei: “Als iemand van jullie boos word terwijl hij staat, laat hem dan gaan zitten. Als zijn boosheid nog niet verdwijnt, laat hem dan gaan liggen. (Aboe Dawoed) en: “Wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hij dan zwijgen.” (Sahieh Adab al Moefrad)

De Boodschapper van Allah ​v.z.m.h.​ heeft gezegd: "En een glimlach schenken aan je broeder/zuster is een sadaqa, mensen aansporen tot het goede en afraden van het slechte is een sadaqa en het wijzen van de goede weg aan een verdwaalde is een sadaqa" [1]. TIRMIDZI

Abu Hurayra (r.a.) heeft overgeleverd: Er kwam een man bij de Profeet (v.z.m.h.), die hem vroeg: “Welke liefdadigheid heeft de meeste waarde?” De Profeet (v.z.m.h.) antwoordde: “De liefdadigheid die je geeft terwijl je gezond bent. Als je een sterk verlangen hebt om rijkdom te vergaren ben je bang voor tegenspoed en hunker je naar geld. Stel het geven van aalmoezen niet uit totdat je de dood onder ogen ziet en dan zegt: “Dit is voor die en die en dat is voor die en die, want tegen die tijd behoort het al toe aan die en die.”

De Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) heeft gezegd: \"Vrees Allah en minacht niets van het goede, al was het maar dat je water uit je emmer schept om drinken te geven aan de dorstige. En pas op dat je niet pocht, want Allah houdt niet van degenen die opscheppen! En wanneer iemand je uitscheldt door iets te zeggen wat hij over jou weet, scheld hem dan niet uit met iets wat jij over hem weet. Op die manier zal je zijn beloning hebben en hij jouw zonde... en scheldt niemand uit.\" Sahieh al Djamie` (98)

Kennis zoeken en anderen helpen “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, zal door Allah van één van zijn moeilijkheden verholpen worden op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn. En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.” Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim. Verder staat de hadith ook opgenomen in 40 hadith Nawawi.

Prachtig advies van de Profeet “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Tirmidhi vermeld en in de 40 hadith van Nawawi, nummer 18.

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU