Ababil
ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL EL-FURKAN
SchoolgidsVakantieprogrammaSchoolkrantVerslag leerlingenraad Ababil
De Profeet (v.z.m.h.) zei: “Als iemand van jullie boos word terwijl hij staat, laat hem dan gaan zitten. Als zijn boosheid nog niet verdwijnt, laat hem dan gaan liggen. (Aboe Dawoed) en: “Wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hij dan zwijgen.” (Sahieh Adab al Moefrad)
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De Heerser op de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.
Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.
Lees Meer   Lees Meer   Lees Meer
Lees Meer


Kinderboekenweek (week twee)Lees Meer

Nieuwe Nieuwsbrief  

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Lees Meer
SCHOOLMATERIALEN
In het algemeen is er veel geld en moeite besteed om alle schoolboeken, mappen, computers en schrijfmaterialen modern te houden. Wij verwachten dan ook van iedereen dat er met respect met deze spullen omgegaan wordt. 
Lees Meer ONS TEAM
Groepsleerkrachten
Godsdienstleerkrachten
Interne begeleider
Gym docent
Taalcoördinator
Docent Engels
ICT coördinator
Externe medewerkers
De missie is eigenlijk tweeledig. Zij kent een fundamentele (geloofs) grondslag die richting geeft aan al ons handelen. Bovendien is in de missie de onderwijskundige richting verpakt:

De Stichting Islamitisch College verzorgt onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen die in de islam mogen worden gevormd, met als doel ze op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van het behoud
Vakantieschema
Studiedagen
Feest en herdenking op school
Toetskalender
Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    Ababil - 2013 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU